Terapia punktów spustowych (trigger points)

Wykorzystuje różne formy ucisku i ruchów we wrażliwych miejscach w obrębie brzuśca mięśniowego lub powięzi mięśnia. Punkt spustowy jest to wrażliwy punkt w mięśniu, obszarze mięśniowo¬-ścięgnistym lub w więzadle odznaczający się bólem przeniesionym do okolicy objawowej. Celem terapii jest uwolnienie od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. Punkty spustowe pojawiają się w mięśniach narażonych na długotrwałe przeciążenia, często na skutek stresu, przemęczenia, urazów i mikrourazów.
Poprzez rozluźnienie, zlikwidowanie zrostów i uwolnienie utrzymujących się wzorców nieprawidłowych napięć w tkankach uzyskamy przyspieszoną regeneracja tkanek.

WSKAZANIA

  • Zespoły bólowe
  • Wady postawy
  • Zaburzenia napięcia mięśniowego

KORZYŚCI

  • Zmniejsza dolegliwości bólowe
  • Rozluźnia
  • Zmniejsza napięcie mięśni

 Zapoznaj się z naszymi cenami!