Terapia falą uderzeniową

Radialną falę uderzeniową (RSW) wprowadza się do ciała za pomocą głowicy, którą kieruje się tak aby objąć cały obszar dotknięty bólem.

Generowanie fali uderzeniowej polega na wykorzystaniu działania siły sprężonego powietrza. Energia kinetyczna gromadzona w głowicy generującej fale w momencie jej kontaktu z przekaźnikiem przekształca się w energię akustyczną, przybierającą formę długich fal akustycznych. Impulsy te przekazywane są do docelowej tkanki przy użyciu nakładki ochronnej i żelu.

 

Po aplikacji, radialne fale akustyczne rozchodzą się rozbieżnie i tracą energię w miarę docierania do głębszych warstw penetrowanych tkanek. Głębokość penetracji wynosi od 2-6 cm w zależności od rodzaju użytego przekaźnika. Maksymalna energia indukcji magnetycznej występuje w momencie opuszczania przekaźnika przez falę.

 

Terapię falą uderzeniową wykonuje się bez znieczulenia miejscowego. Znieczulenie ogranicza możliwość precyzyjnego zlokalizowania bolesnych miejsc podczas zabiegu i ma negatywny wpływ na efekty zabiegu.

WSKAZANIA

 • Zapalenie rozcięgna podeszwowego/ból pięty/ostroga piętowa
 • Wapniejące zapalenie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego
 • Zapalenie nadkłykcia bocznego (łokieć tenisisty) i przyśrodkowego (łokieć golfisty)
 • Ból ścięgna Achillesa
 • Zapalenie więzadła właściwego rzepki (kolano skoczka)
 • Zespół krawędzi piszczelowej (ból piszczelowy)
 • Zapalenie ścięgien w okolicy krętarza wielkiego
 • Terapia falą uderzeniową w formie akupunktury
 • Ból mięśniowo-powięziowy

KORZYŚCI

 • Niwelacja nadmiernego napięcia mięśni
 • Rozluźnienie przykurczonych struktur
 • Ustąpienie dolegliwości bólowych

 Zapoznaj się z naszymi cenami!