PNF

Metoda fizjoterapeutyczna, dedykowana przywracaniu utraconej funkcji. Opiera się na anatomicznej budowie człowieka, proponując ruchy naturalne, przypominające codzienną aktywność pacjenta. Ruchy prowadzone są tak, by aktywować możliwie największą ilość mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego.

Terapia PNF w założeniu ma być bezbolesna i funkcjonalna (zgodna z potrzebami chorego i wzorowana na ruchach zdrowego człowieka). Terapeuta poszukuje przyczyny problemów, na które skarży się pacjent oraz opiera się na potencjale nieuszkodzonych sfer ruchowych, o największym zakresie ruchu. Tym samym, w oparciu o mechanizm irradiacji, przenosi pobudzenie na słabsze, uszkodzone obszary narządu ruchu.

WSKAZANIA

  • Pacjenci neurologiczni
  • Schorzenia ortopedyczne, pediatryczne, choroby nerwowo-mięśniowe
  • Wady postawy

KORZYŚCI

  • Pozytywne rozpoczęcie terapii z dala od faktycznego miejsca dysfunkcji
  • Jasno określone cele możliwe do osiągnięcia przez pacjenta
  • Funkcjonalne rozwiązanie problemów ruchowych dnia codziennego pacjenta

 Zapoznaj się z naszymi cenami!