Kinezyterapia

Jest podstawą rehabilitacji leczniczej. W całokształcie leczenia pacjenta, to właśnie kinezyterapia pod postacią różnego rodzaju form i metod jest tą fazą leczenia, która przez przywrócenie sprawności fizycznej stwarza warunki do dalszej rehabilitacji. Ćwiczenia lecznicze w zależności od ich wpływu na organizm dzielimy na miejscowe i ogólne, a biorąc pod uwagę sposób ich wykonania na bierne (wykonywane przez terapeutę), czynne (wykonywane przez pacjenta) oraz specjalne (zawierają komponenty ćwiczeń biernych jak i czynnych, wymagają specjalnego prowadzenia).

WSKAZANIA

  • Schorzenia i dysfunkcie narządu ruchu/wady postawy
  • Bóle kręgosłupa
  • Choroby układu oddechowego, nerwowego, krążenia

KORZYŚCI

  • Poprawa zakresu ruchu/zwiększenie siły mięśniowej
  • Poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej
  • Uniknięcie powikłań po długotrwałym unieruchomieniu

 Zapoznaj się z naszymi cenami!