Fizykoterapia

Galwanizacja

Jonoforeza

Prądy diadynamiczne

Prądy interferencyjne

TENS

Prąd Traberta

Prądy Kotza

Elektrostymulacja

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Lampa sollux

Lampa Bioptron

Laser punktowy

Ultradźwięki

Ultrafonoforeza

Elektrofonoforeza

Krioterapia miejscowa (ciekły azot)

 Zapoznaj się z naszymi cenami!